Prezentare

Cuvânt înainte al primarului

În calitate de primar al comunei Letca, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce consultațimaterialele noastre. Dorim ca pe această cale să venim în sprijinul dumneavoastră, oferind informaţii tuturor celor ce vor să ne cunoască. Mulţumesc că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi. Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi  dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

Așezarea geografică

Comuna Letca este situată în partea de nord-est a judeţului Sălaj, pe Râul Someş şi la o distanţă de 60 km de municipiul Zalău. Se învecinează la nord cu comuna Năpradea (Valea Chioarului), la sud cu Comuna Lozna, la vest cu comuna Băbeni, la est cu comuna Ileanda.

Prezentare

Are în componenţă satele Letca (sat reşedinţă de comună), satul Lemniu, Cuciulat, Ciula, Cozla, Purcăreţ, Şoimuşeni, Topliţa şi Vălişoara. Localitatea este atestată documentar din anul 1405, sub denumirea de Letka.

Localitatea este situată în mijlocul vastelor păduri de foioase, păşuni, fâneţe naturale și plantaţii de conifere. Speciile des întâlnite sunt: stejarul, gorunul, cerul, teiul, frasinul, ulmul, paltinul, o bogăţie însemnată a pădurilor reprezentând varietatea ciupercilor. Fauna este specifică zonei pădurilor de foioase. Dintre mamifere se întâlnesc: căprioare, veveriţe, mistreţ, iepuri, jder, dar și ursul, cerbul sau râsul. Dintre păsările întâlnim: gaiţa, mierla, piţigoiul, cucul, ciocănitoarea, păsări cântătoare, porumbelul. Localitatea dispune și de o fauna piscicolă întâlnită în bălţile şi apele curgătoare bogate în peşte.

Principala îndeletnicire a localnicilor este agricultura, în special cultivarea porumbului și grâului.


Proiect realizat cu contribuţia Uniunii Europene prin PNDR.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.